Att vässa ledningsgruppen

Ledningsgruppen ska vara den spjutspets i en verksamhet som håller fart, takt och skapar långsiktighet. Vi vässar ledningsgruppen med tydligare plattformar, rolldefinitioner och häftiga arbetssätt som bidrar till ökad effektivitet.

Ledningsgruppen förtjänar uppmärksamhet

Vi arbetar konstruktivt med att ge de olika rollerna handlingsutrymme och nagelfar mötesstrukturen så den blir effektiv och kraftfull. Vi provar nya arbetssätt direkt i rummet så att vi får en gemensam erfarenhet och tryggt kan förändra formerna.

Respons från processer

De senaste 5 åren har Bergman Vision arbetat med ungefär 15 olika ledningsgrupper i process. I utvärderingar efter cirka 6 månaders process med två internat och uppföljningsmöten hämtar jag följande citat:

Tjänster för bättre dialog och samarbeten

” Vi har mycket bättre dialog och lyssnar mer på varandra. Vi frågar mer och är mer intresserade av vad andra har att säga.”

”Den nya mötesstrukturen gör att vi skiljer på vad som är diskussionspunkter, beslut och information. Nu använder vi tiden mycket mer effektivt och hinner med vår agenda.”

”Vår arbetsgrupp är mer förberedd och påläst. Därför kan vi lägga mer tid åt mer viktiga saker än att informera varandra.”

”I vårt företag kan vi nu hantera beslut mycket bättre. Dessutom bra mycket snabbare. Vi följer också upp dem löpande.”

”I vår organisation är vi tydligare och mer samlande i dialogen med personalen. Det har skapat större trygghet.”

Vill ni utveckla och öka tilliten i er organisation? Läs mer här.

Berätta vad ni vill utveckla i er ledningsgrupp! Tillsammans tar vi på Bergman Vision fram ett vasst program.