Förändringsledning

Många ledare frågar efter metoder och strategier för att bättre hantera förändring. Förändringsledning handlar båda om att arbeta med människorna men ofta om att våga bryta systemets former och att arbeta med strukturen. Strukturen skapar förändringens förutsättningar.

Rocka systemet – förändringsledning och innovation

Hur kan man rocka systemet så  att det blir förändring? Med enkla systemiska strategier och metoder utbildas chefer och ledare i förändringsledning och innovation. Den samskapande processen och tillitsbaserade styrningen lägger grund för en förankrad förändring med ”progress och driv” inifrån organisationen.

Förändringsledning genom kultur

En del i förändringsprocessen är att utveckla den kulturella myllan för förändring. Vad behöver då hända i kulturen för att en förändring ska ske på djupet?

Tillåtande och konstruktiva mönster

Genom att utveckla innovativa tillåtande arbetssätt med hög grad av lärande och konstruktiva kommunikationsmönster kommer vi framåt.

Vi jobbar med indikatorer som i forskning visat sig bidra till ett innovativt klimat och engagemang.

Bergman Vision jobbar också med organisationsutveckling. Läs mer här.

Innovationsledarprogram och innovativ kultur

Här samarbetar Bergman Vision med innovationsföretaget Crearum. Bergman Vision är Crearums samarbetspartner och medverkar i Crearums innovationsledarprogram. Vi arbetar bland annat med moduler som utvecklar den innovativa kulturen.

Med modellen 4K som är särskilt framtagen för innovations- och förändringsledare, tränar vi  metoder som  underlättar förändring och gör den mer hanterbar att i ett ledarskap utveckla en innovativ kultur och vara kulturbärare.

I de företag och organisation som vill utveckla sin innovativa kultur har vi ett särskilt program som erbjuds ledare av olika slag som under hösten 2o24 kommer att vara tillgänglig även som digital utbildning.

Välkommen till en första dialog om hur just er förändringar kan implementeras.