Grupp och ledarprogram

Vilka är koderna till att skapa utveckling? Efter en analys i de unika sammanhanget kan vi hitta vilka steg vi behöver ta för att skapa stor effekt.

Skräddarsydda ledarprogram

Jag kallar det ”de små stegens magi”. Skräddarsydda grupp- och ledarprogram från mellan 2-6 dagar finns framtagna så att ni kan välja de moduler som just ni behöver. Arbetssättet är systemiskt och metoderna väl beprövade och enkla.

Organisationens hållbarhet

Arbetsmodellen bygger på ett koncept om Resiliens och hur man kan öka både medarbetare och organisationens hållbarhet. Att arbeta med kommunikationen i en grupp är en av de viktigaste ledaruppgifterna.

Koderna som för en grupp framåt

Vilka kommunikationsmönster bidrar då till effektiva team? I senare gruppforskning vet man att tydlighet och uppskattande kommunikationsmönster är de viktigaste.

Vill ni även utveckla hållbara strategier för en tänjbar organisation? Läs mer här.

Kreativa workshops och ledarprogram

I workshopsform och enskilda samtal arbetar vi med dilemman och grupprocesser som behöver förändras och med metoder och strategier som bidrar till tydlighet och god kommunikation. Metoder som vi använder är t ex. rolldialog, framgångsberättelser, uppskattande återkoppling, verksamhetsplanering, visionsarbete och värdegrundsarbete med mera.

Återkoppling och dialog

Utforskande dialog, nyfikenhet och positiv återkoppling är viktiga delar för att skapa goda berättelser i samarbetet. Detta är grunden för väl fungerande team och verksamheter.