Resiliens – Hållbart arbetsliv

Vår tids förändringstakt och krav på snabb anpassning utmanar oss arbeta mer agilt och flexibelt. Man pratar om organisationens resiliens. Resiliens betyder tänjbarhet. En organisation som är tänjbar klarar förändringar och överlever kaos.

Resiliens för lång hållbarhet

En del av FN;s 17 globala mål handlar om social hållbarhet. Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv räknas in här.

I dag finns index för att mäta hållbart ledarskap och medarbetarskap och framtagna strategier för att utveckla detta.

Att öka den sociala hållbarheten

Strategier för att öka den sociala hållbarheten är en del. Detta bör ske på både chefs- och medarbetarnivå vad gäller hälsa och engagemang.

Idag kan vi mäta detta med olika index för hållbart medarbetarengagemang (HME)

Konkreta strategier och metoder

Vi jobbar med konkreta strategier och metoder som bidrar till ökad upplevelse av hälsa och engagemang på arbetsplatsen. Vid mätningar ser vi även att sjukfrånvaro sjunker och direkt får positiva ekonomiska effekter.

Resiliens i ledarskapet

Det finns definierade ledarkompetenser som bidrar till resiliens i ledarskapet. Dessa har vi utvecklat i våra ledarprogram. Utveckling i resiliens gör organisationer mer flexibla och snabbfotade och bidrar till att skapa goda förutsättningar för att möta omvärldens förändringar. Exempel på ledarkompetenser är målfokus, förmåga att hantera motstånd, självkännedom, empati och förmåga att skap sin egen livskvalitet.

Beprövade metoder som ger resultat

Metoderna är enkla, beprövade och har i mätning visat god effekt för ökad hållbarhet. Arbetssättet stöds av forskning där vi ser att just metoder och strategier som bidrar till tydlighet och goda kommunikationsmönster gör en stor skillnad för engagemang och hälsa i arbetet.

Ett hållbart arbetsliv

Under 2018-2020 har jag varit projektledare för ett projekt för ”Ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare” inom Linköpings kommun. Här finns nu en rapport med strategier och metoder som tydligt bidrar till att öka hållbarheten. Att utveckla hållbarhet handlar om att arbeta med både organisationens och människornas resilienta och tänjbara förmåga.

Utöver detta arbetar vi med grupp- och ledarprogram för att förstå vilja steg i rätt riktning som ger störst effekt. Läs mer här.

Vilka utmaningar har ni i social hållbarhet och arbetsmiljö? Hur utvecklar resiliens i organisationen och i ledarskapet? Vill ni ta fram hållbara mätbara strategier som ger effekt så träffar jag er gärna.