Innovativ kultur

Hur utvecklar man en grupp eller en organisation till att vilja vara mer innovativ? Tillsammans arbetar vi med metoden 4K som tar oss igenom kulturens grynnor och skär inom innovationsledning. En innovativ kultur är eftersträvansvärd och vässar din verksamhet.

Metoder för innovationsledning

Här samarbetar vi tillsammans med innovationsföretaget Crearum. Vi har goda erfarenheter av att arbeta med deras program Trampolin. Detta har en väl fungerande metodik för innovationsledare där vi utvecklar strategier för just innovationsledning. Här arbetar vi tätt tillsammans med Ewa Svensson och Kristina Swenningsson.

Innovativ kultur och hållbarhet

Tillsammans tar vi fram handlingsplaner som konkret bidrar till både mer hållbara och dessutom innovativa samarbeten. De metoder som vi valt att använda oss av är hämtade från forskning och är dessutom väl beprövade.

Bergman Vision jobbar dessutom lösningsorienterat med systemiska arbetssätt. Läs mer här.

Handlingsplaner för en innovativ verksamhet

Kontakta mig så arbetar vi tillsammans fram rätt metod och skapar med hjälp av dessa konkreta handlingsplaner. På så sätt får du en mer innovativ verksamhet.