Systemiskt arbetssätt

Orsak och verkan

Ett systemiskt arbetssätt utgår ifrån att varje sammanhang består av olika system. I system  finns orsaker och verkan olika olika mönster repeterar sig. Ett exempel på det kan vara arbetsplatsen med hög frånvaro på måndagar.

Systemiskt arbetssätt

I det systemiska arbetssättet arbetar man på flera nivåer och försöker både förstå och utforska logiken i det som sker, varför det sker och vad den ursprungliga orsaken är till problemet. Man är även intresserad att ta del av de olika berättelserna som beskriver verkligheten och problemet. Man identifierar resurser, framgångar och erfarenheter som kan bidra till lösningar.

Problemlösning och öppningar

Tillsammans letar vi efter lösningar inom systemet och även om det kan finnas några utanför. Vi utgår ifrån att de som upplever problemet även har kunskaper om lösningen. Därför är det utforskande samtalet så viktigt. De som har problemet vet oftast mest och har förmodligen de bästa idéerna till lösningar.

Ett systemiskt arbetssätt ger stor effekt

I den utforskande dialogen försöker man förstå djupet, berättelserna, dess orsak och verkan i flera led. Det som är så spännande med ett systemiskt arbetssätt är att man ofta hittar enkla lösningar. Lösningar som man kanske inte tänkt på tidigare, men som faktiskt kan ge mycket stora fördelar när man väl upptäckt dam. Det gäller för oss att analysera och hitta dem.

Vill ni även utveckla er arbetsgrupp till att våga och vilja vara mer innovativ? Läs mer här.

Välkommen att boka in en tredimensionellt systemiskt samtal för att se vad det kan ge.