Uppskattande kommunikation

Att arbeta med kommunikation i en grupp är en av de viktigaste uppgifterna som finns för en ledare. Vilka kommunikationsmönster är det då som bidrar då till effektiva team?

Kommunikation som fungerar

I senare gruppforskning vet man att tydlighet och uppskattande kommunikationsmönster är de viktigaste koderna för att skapa framgångsrika team. Högt till tak och hög grad av anknytning i relationerna är även signaler på goda gruppmönster. För att hjälpa ledare och grupper att komma framåt har vi utvecklat program under åren som just stärker tydlighet och goda kommunikationsmönster.

Vi använder berövade metoder som snabbt och konstruktivt verkligen för en grupp framåt. I workshopsform och under enskilda samtal arbetar vi med olika typer av dilemman. I dialogen utforskar vi orsak och verkan på djupet för att hitta den lösning som ofta triggar igång en hel kedja av händelser. Nyfiket utforskande dialog (Appreciative Inquiry AI) lägger grunden för god problemlösning och är en viktig del av Bergman Visions systemiska grund

På Bergman Vision är grupprocessen och samspelet mellan chef och grupp ett viktigt samspel för att utvecklas. Under många år vi utvecklat program  som hjälper grupper med olika dilemman att snabbt komma framåt. Inte minst i samband med förändringsprocesser.

Med hjälp av moderna metoder och strategier kan vi skapa tydlighet i roller, uppdrag och mandat och därmed skapa riktigt bra förutsättningar för en rak och tydlig kommunikation.

Metoder för bra kommunikation

Bland våra metoder finns till exempel rolldialog, framgångsberättelser, uppskattande återkoppling, verksamhetsplanering och visionsarbete. Utforskande dialog, nyfikenhet och positiv återkoppling är också viktiga delar i vårt arbete. Dessa skapar berättelser i samarbetet. Detta är grunden för väl fungerande team.

Vi jobbar även med organisationsutveckling. Läs mer här.

Workshops och enskilda samtal

Vill du få ditt team att skapa sunda kommunikationsmönster som bidrar till att gruppen förs framåt? Kontakta mig för workshops och enskilda samtal. Då kan vi lägga grunden för en uppskattande och väl fungerande kommunikation.