Metodik

Arbetssätt och metodik bygger på ett systemiskt arbetssätt. Vill man förenkla kan man säga att vi utforskar mönster i sammanhanget, för att sedan analysera dem och hitta träffsäkra lösningar. Det här är en metodik som skapar förståelse inför våra utmaningar.

På så sätt kan vi sedan fatta beslut om vilken av våra insatser som passar bäst för just din organisation. En träffsäker och liten insats kan skapa stora positiva effekter. Inte sällan med goda resultat på längre sikt, utförda med liten ansträngning.

Metodik och tillitsbaserad ledning

Vi sätter dessutom en stor tillit till att människor kan göra underverk under rätt förutsättningar. Där är visionsarbete, metodik och strategisk ledning centralt. En stor del av arbetssättet består av att skapa en lärande miljö,  uppskattande lösningsfokuserad kommunikation med en konstruktiv feedbackkultur

Innovativa arbetssätt som löser problem

Vi utvecklar innovativa arbetssätt för problemlösning där problemägarna har den mest genuina kunskapen om hur verkligheten ser ut. Genom att släppa loss den kraften inom vida tydliga ramar skapas förutsättningar för driv och mening.

Uppskattande kommunikation stärker gruppen

Uppskattande kommunikation och arbetssätt bär processerna och är gruppstärkande. Genom språket utvecklas nya berättelser om möjligheter, framgångar och visioner som gör att vi utvecklas tillsammans. I våra uppdrag utforskar vi ett nyfiket förhållningssätt med konstruktiva frågor som tar oss framåt.

En metodik som är mycket effektiv

Genom kommunikation där vi nyfiket utforskar verkligheten tillsammans skapar vi nya möjligheter om lösningar. Dialogen är central och avser att  tydliggöra det som vi göra bra, är våra styrkor och det vi är stolta över. Med en god samtalsgrund hittar vi sedan olika vägar till utveckling tillsammans. På så sätt får människor en chans att utvecklas. Arbetssättet är effektivt och konstruktivt och skapar engagemang och mening.

Vad har vi lärt? Det är en mycket viktig nyckelfråga. En fråga som verkligen är värd att ställas flera gånger. Om vi hittar svaret, då har vi kommit en bra på på vägen mot en väl fungerande dialog och en lärande innovativ kultur.

Läs mer om Susanne Bergmans tjänster.