Organisationsutveckling

Vad har en vällagad italiensk lasagne med organisationsutveckling att göra? Den frågan är mer befogad än vad många kan tro. Faktum är att den organisatoriska strukturen ofta skapas genom en mängd olika strukturella perioder.

Organisationsutveckling med Bergman Vision

När strukturer från olika perioder byggs ovanpå varandra skapas ofta en komplexitet. En komplexitet som ofta består av flera lager av kontext som man måste förhålla sig till.

Med andra ord lite som en vällagad och god lasagne.

Det kan vara komplext det här med organisationsutveckling

Det är inte helt lätt att ta sig fram i denna komplexitet. Det är dessutom ofta en riktig utmaning att kommunicera på ett pedagogiskt och begripligt sätt med sina medarbetare.

Organisationsstrukturen

För att du ska kunna förstå din organisationsstruktur och dess olika lager av kontext krävs med andra ord stor förståelse. Inte minst för hur organisationen är uppbyggd och den logik den är byggd på. Det är mycket viktigt att definiera vilken kontext som berör oss i just denna organisationsutveckling. Först då kan vi på ett effektivt sätt angripa problemen.

Organisationsanalys

Det är inte helt lätt att veta vilka olika skikt som du måste påverka för att få din organisation att utvecklas positivt.

Detta gör vi genom att skapa förståelse och insikt. På så sätt kan vi hjälpa dig att analysera organisationens olika skikt. Efter analys definierar vi målområden och tillvägagångssätt. Att arbeta agilt gör att vi anpassar och upplever resultat under processens gång. På vägen sker implementering  av det som fungerar parallellt med att vi provar nya arbetssätt. Organisationsutveckling kan ske i många små och positiva steg  för att utveckla er organisationsstruktur.

Bergman Vision hjälper också organisationer att hantera förändring. Läs mer här.

Systemiskt arbetssätt

Är du nyfiken på vad ett systemiskt arbetssätt innebär? Då ska du kontakta mig, så kan vi under en kopp kaffe tillsammans kan reda ut begreppen.

Först gör vi en grundläggande analys. Just denna har är baserad på en metod i fem olika steg. Då har vi bildat oss en uppfattning om läget och är på så sätt beredda att ta oss an uppdraget.