Tillitsbaserad styrning

Framtidens ledarskap handlar mycket om tillitsbaserad styrning. Med tillit menas ett ge ett ökat  förtroende  till andra att själv utföra sina uppdrag utan detaljstyrning. Vi  har en historia av från 90-talets Public management skola med ett mer kontrollerande ledarskap. I vår tids föränderlighet behöver vi visa mer tillit och ge handlingsutrymme till medarbetare och chefer. Det krävs med andra ord nya sätt att tänka kring hur vi styr och leder. Med vår snabba förändringstakt har vi inte tid att kontrollera detaljer.

Vi behöver ställa om och använda vår arbetstid till det som har värde och nytta.

För att leda med tillit behöver verksamheten ha en viss tydlighet och medarbetarna förutsättningar för att ta ansvar och använda sitt handlingsutrymme.

En lärande kultur och konstruktiva feedbackformer ger viktiga förutsättningar.

Tillitsbaserad styrning, en häftig resa

När vi utvecklar och förbättrar företags tillitskulturer använder vi oss av ett flertal metoder och beprövade erfarenheter från empowermentvärlden.

Det är en häftig resa. Dessutom kan ett tillitsbaserat arbetssätt ofta vara enklare att genomföra, samt gå fortare att implementera än man kan tro.

Vill du vässa din ledningsgrupp eller din organisation? Då bör du läsa mer här.

Vill du veta mer och testa arbetsformer? Välkommen att kontakta mig.